خداياچنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. گروه فنی فن آوران متشکل از فنی کاران تجربی و علمی دانشگاهی در مبحث تاسیسات ،و از سال 1387فعالیت خود را در قالب های کوچک شروع کرده و در سال 1395 تصمیم به گسترش کار در سطوح بالاتری گرفت.تا با ابزارهای همچون وبسايت و اپلیکشن، دایره خدمت خود را در تمام تهران و شهرهای اطراف و در بحث فروش با کل کشور در تعامل باشد،فروش بیشتر و سودکمتر شعار دایره فروش میباشد.امیدواریم که بتوانیم بهترین خدمت را ارائه و بهترین رضایت را کسب نماییم.

درخواست اعزام سرویسکار